Γενικά
Το www. orfanosenergy .gr (Εταιρεία) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου και λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. orfanosenergy .gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με όλους τους όρους χρήσης αυτού, χωρίς ουδεμία εξαίρεση, οπότε παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Σε περίπτωση διαφωνίας με ορισμένους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, τότε οφείλετε να απέχετε από τη χρήση αυτής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης.

Στους χρήστες του www. orfanosenergy .gr παρέχεται πρόσβαση στην παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας για την πραγματοποίηση παραγγελιών και την προώθηση αυτών. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www. orfanosenergy .gr

Πνευματική Ιδιοκτησία
Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, το λογότυπο, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, κάποιες φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα εφόσον δεν έχει υπάρξει σχετική έγγραφη συμφωνία με την Εταιρεία. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών-συνεργατών που εκτίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προϊόντα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων, συνεργατών εταιρειών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Προσωπικά Δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση των παραγγελιών τους και την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου και δεν εκτείνονται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχεται στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και παρόμοια του ονόματος ή επωνυμία εταιρείας, Α.Φ.Μ, διεύθυνσης, Τ.Κ, τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) δεν ανακοινώνονται, πωλούνται ή νοικιάζονται σε τρίτους.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ORFANOS ENERGY
ΑΦΜ: 027066627 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Κηφισίας 187,  15124 Μαρούσι
ΓΕΜΗ: 004218501000
ΚΑΔ: 46691938